•  CERTIFIKÁT č.92001

Projektovanie a výroba stavebných prefabrikovaných komponentov z betónu.


•  CERTIFIKÁT č.96097

Preprava a montáž stavebných prefabrikovaných komponentov z betónu.


•  CERTIFIKÁT č.03811

Stavebná spoločnosť: výstavba občianskych a priemyselných budov, prefabrikovaných štruktúr zo železobetónu (OG1,OS13)


•  POVOLENIE č. P029

Certifikát energetických vlastnosti obkladových panelov z betónu.


•  CERTIFIKÁT č.1305

CPD-0470
Montované výrobky z betónu: pre dosky s alveolárnym prierezom, vystužené stropné prvky, stavebné lineárne prvky, špeciálne prvky obloženia a pre stropné dosky
Smernica č. 89/106/CEE (EN 1168:2005+A2:2009, EN 13224:2004+A1:2007, EN 13225:2004/AC:2006, EN 13693:2004, EN 13747:2005+A1:2008, EN 14991:2007 e EN 14992:2007)


Kategória OG1 - Klasifikácia V Kategória OS13 - Klasifikácia VII Atestácia č. 1103/16/00