Spoločnosť Antonio Basso S.p.A. navrhuje kompletnú škálu inovačných stavebných systémov, ktoré sú schopné vyhovieť moderným stavebným požiadavkám podľa stále prísnejších a špecifickejších stavebných noriem a čoraz komplexnejších plánov organizácie stavby z hľadiska štruktúrnych požiadaviek, estetických výsledkov a vnútorného komfortu.