Charakteristika systému Base

Base je prefabrikovaný stavebný systém skladajúci sa z nosných pilierov, nosných trámov s prierezom v tvare obráteného T alebo I a zo stropných panelov s alveolárnym prierezom.

Systém je vhodný predovšetkým na výstavbu viacposchodových objektov určených na priemyselné, administratívne, obchodné a občianske využitie.

Výrobný proces strešného panelu je zabezpečený vylisovaním betónu, čím sa zaručuje vysoký stupeň jeho zhutnenia a následné zníženie hmotnosti výrobku, čo je výhodou z hľadiska jeho úžitkových vlastností.

Samonosnosť produktu zabezpečuje rýchlosť a bezpečnosť vo fázach ukladania a zníženie stavebných nákladov.
Tvar trámov nezasahujúcich do vnútorného priestoru stavby, vysoké statické vlastnosti a požiarna odolnosť umožňujú znížiť záťaž na základy stavby, maximálne využiť dostupné kubatúry, zodpovedať prísnym požiadavkám noriem a optimalizovať náklady súvisiace so zariadením protipožiarnej ochrany.

Obmedzená šírka prvkov umožňuje zníženie záťaže v prípade sústredeného statického alebo dynamického preťaženia.

Spodná strana panelu je plocha a jeho povrch je hladký a pravidelný: prípadné zásahy pri dokončení stavby môžu byť minimálne a tým sa zabezpečuje zníženie nákladov vo fáze kompletizácie stavby.

V systéme Base je možné využiť trámy s prierezom obráteného T. Trámy sú ukladané smerom nadol v prípade ak slúžia na umiestnenie dráh mostového žeriavu alebo sú ukladané do oceľovej konštrukcie tak, aby odstránili nerovnosť medzi zníženými trámami oproti výške stropu.

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA