Charakteristika systému PANDAL

Pandal je prefabrikovaný stavebný systém skladajúci sa z nosných pilierov, nosných trámov s prierezom v tvare obráteného T alebo I a zo stropných panelov s tubulárnym prierezom.

Systém je vhodný predovšetkým na výstavbu viacposchodových objektov určených na priemyselné, administratívne a obchodné využitie.

Uloženie montážnej predpätej výstuže vo vymedzených zónach zabezpečuje umiestnenie inštalačných rozvodov vo vertikálnom smere v rôznych častiach stropu.
Tvar trámov nezasahujúcich do vnútorného priestoru stavby, vysoké statické vlastnosti a požiarna odolnosť umožňujú znížiť záťaž na základy stavby, maximálne využiť dostupné kubatúry, zodpovedať prísnym požiadavkám noriem a optimalizovať náklady súvisiace so zariadením protipožiarnej ochrany.

V prípade kombinácie s nosným trámom Pandal je možné realizovať skelet so spojenými uzlami v dvoch hlavných smeroch. Daná možnosť citlivo znižuje náklady spojené so stavbou základov a protiveterných priečok.
V systéme Pandal je ukladať nosné trámy s prierezom obráteného T smerom nadol za účelom umiestnenia dráh mostového žeriavu alebo ich ukladať do oceľovej konštrukcie pri potrebe odstránenia nerovnosti medzi zníženými trámami oproti výške stropu.

Medzinárodný patent D.L.C Milano

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA