Charakteristika systému ONDAL

Ondal je prefabrikovaný stavebný systém skladajúci sa z nosných pilierov, nosných trámov s prierezom v tvare H, I, alebo obráteného T, stropných panelov rozmiestnených v konštantnom rozstupe 5,00 m v kombinácii s panelmi s oblúkovými strešnými svetlíkmi a čelnými prvkami z vibrovaného železobetónu.

Systém je vhodný predovšetkým na výstavbu objektov určených na priemyselné, remeselné a komerčné využitie.
Proces výroby systému Ondal spočíva vo využití stropných panelov s prierezom v tvare V bez alebo s uzavretými čelnými prvkami a panelov s oblúkovými strešnými svetlíkmi s hladkou vnútornou plochou nepravého oblúku. Panely s oblúkovými strešnými svetlíkmi môžu byť ploché alebo s otvormi a sú určené na nasadenie zenitových alebo shedových stropných svetlíkov a prvkov variabilného prierezu slúžiacich na spojenie stropných a strešných panelov.

Špecifická štruktúra systému umožňuje už počas fázy výstavby predurčiť vnútorné priestorové rozdelenie objektu pozdĺž rovnobežných strán trámov, konštrukciu odkvapového systému vo vonkajšej strane strešného pokrytia a rozvodov žľabu minimálne 50 cm pod stropnými svetlíkmi ako aj dosiahnutie letnej ventilácie strešného pokrytia. V prípade využitia shedového krytia, optimalizáciu výkonnosti solárneho zariadenia. Znížená hmotnosť štruktúry, vysoké statické vlastnosti a požiarna odolnosť umožňujú znížiť záťaž na základy stavby, maximálne využiť dostupné kubatúry a zodpovedať prísnym požiadavkám noriem.

V systéme Ondal je možné ukladať nosné trámy s prierezom obráteného T smerom nadol za účelom umiestnenia dráh mostového žeriavu alebo smerom nahor, aby sa maximálne využil vnútorný priestor stavby.

Medzinárodný patent D.L.C Milano

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA