Charakteristika systému SOLDAL

Soldal je prefabrikovaný stavebný systém skladajúci sa z nosných pilierov, nosných trámov s prierezom v tvare obráteného T alebo I a zo stropných panelov s prierezom omega.
Systém je vhodný predovšetkým na výstavbu viacposchodových objektov určených na priemyselné, administratívne a obchodné využitie.
Uloženie montážnej predpätej výstuže vo vymedzených zónach zabezpečuje umiestnenie inštalačných rozvodov vo vertikálnom smere v rôznych častiach stropu. Taktiež umožňuje vo výstuži usporiadať otvory o priemere 200 mm v konštantnom rozstupe 60 cm a tým vloženie inštalačných rozvodov aj v horizontálnom smere v hĺbke stropu.
Stropné prvky pozdĺž spodných stropných dosiek a horný uzáver meandrovým prvkom z plechu vytvárajú dva spojité inštalačné priestory. Jeden je prístupný revíznym príklopom z podlahy a druhý môže byť otvorený, alebo po umiestnení modulového podhľadu prístupný prostredníctvom revízneho otvoru.
Znížená hmotnosť štruktúry, vysoké statické vlastnosti a požiarna odolnosť umožňujú znížiť záťaž na základy stavby, maximálne využiť dostupné kubatúry a zodpovedať prísnym požiadavkám noriem.
V systéme Soldal je možné ukladať nosné trámy s prierezom obráteného T smerom nadol za účelom umiestnenia dráh mostového žeriavu alebo ich ukladať do oceľovej konštrukcie pri potrebe odstránenia nerovnosti medzi zníženými trámami oproti výške stropu.

Medzinárodný patent D.L.C Milano

TECHNICK¡ DOKUMENT¡CIA