Charakteristika systému PANNELLI

Pannelli je prefabrikovaný stavebný systém skladajúci sa z plochých horizontálnych a vertikálnych prvkov.

Systém je vhodný predovšetkým pri vonkajšom obložení budovy a pri vnútornom rozdelení priestorov objektov určených na priemyselné, administratívne, obchodné a občianske využitie.

Výrobná charakteristika systému predpokladá výrobu prvkov z masívneho prierezu alebo sendvičových panelov s vnútorným odľahčením, tepelným rezom s izolačným materiálom rozšíreným po celej vnútornej strane panelu.

Vonkajšie úpravy môžu byť uskutočnené šedým základným náterom pripadne jedno alebo viacfarebnou mramorovou, sklenenou a porfyrovou drťou s podkladom z matečnej horniny.

Pre všetky konečné úpravy je možné okrem iného uskutočniť povrchove mechanické opracovanie s hladkým, brúseným a zrnitým efektom. Lineárne obrábanie a špecifické opracovania v nízkom reliéfe je možné vykonať pri individuálnych projektov.

Systém Pannelli zahrňuje architektonické prvky kompletizácie, medzi ktoré patria vytvarované a súladné prepojené vstupné brány z vibrovaného železobetónu a rohové prvky z vibrovaného železobetónu so zaokrúhlenou hranou.

Vzory povrchov˝ch uprav
Calcestruzzo spazzolato
Brúsený betón

Calcestruzzo levigato
Hladký betón

Calcestruzzo bocciardato
Zrnitý betón

Giallo Siena spazzolato
Brúsené žlté Siena

Giallo Siena levigato
Hladké žlté Siena

Giallo Siena bocciardato
Zrnité žlté Siena

Botticino spazzolato
Brúsené Botticino

Botticino levigato
Hladké Botticino

Botticino bocciardato
Zrnité Botticino

Nero ebano spazzolato
Brúsený ebenovo čierny

Nero ebano levigato
Hladký ebenovo čierny

Nero ebano bocciardato
Zrnitý ebenovo čierny

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA