Treviso

Grigno (TN)

Spoločnosť Antonio Basso S.p.A (s.r.o.) bola založená v roku 1972 ako stavebná spoločnosť zaoberajúca sa občianskymi stavbami a v roku 1976 rozšírila svoju činnosť aj na výrobu prefabrikátov.
Spoločnosť je špecializovaná na stavbu občianskych, komerčných a priemyselných objektov.
Zabezpečuje aj celý priebeh realizácie stavby od projektovej a inžinierskej prípravy cez realizáciu stavebných základov, ich výrobu, dopravu a montáže až po vykonávanie povrchových úprav a inštalácií zariadení.

Sídlo a výrobný závod sú situované na predmestí mesta Treviso na ploche o celkovej rozlohe 100.000m2, z ktorých 20.000m2 je krytých.

Neustály výskum štruktúrnych a technologických inovačných riešení umožnilo spoločnosti uspokojiť požiadavky čoraz náročnejšieho trhu vzhľadom na stavebnú flexibilitu a charakteristiku stavebnej činnosti.

Dôkazom úsilia a orientácie spoločnosti je certifikácia riadiaceho systému kvality firemných činností: projektovanie a výroba betónových prefabrikovaných stavebných komponentov ich preprava a montáž, samotná realizácia stavieb až po získanie CE certifikátu.