Spoločnosť Antonio Basso S.p.A. v tejto časti internetovej stránky predstavuje užívateľovi zaujímavé novinky. Požadovaný článok sa Vám zobrazí po kliknutí na jeden z nasledujúcich odkazov.

Spoločnosť Antonio Basso S.p.A. sa špecializuje na výstavbu prefabrikovaných stavieb vrátane stavieb na kľúč. V roku 2008 spoločnosť dosiahla celkový obrat vo výške 25 miliónov eur. Zamestnáva viac než sto priamych spolupracovníkov. Investície do zariadení a strojového vybavenia dosahujú ročne cez 5% obratu. Obzvlášť významné sú investície do automatizácie vlastného výrobného procesu a investície vzťahujúce sa na montáž dvoch solárnych zariadení vo vlastných závodoch, ktoré sú schopné vyprodukovať celkovo 700 kWh elektrickej energie.

Technické a stavebné schopnosti spoločnosti získané v priebehu 40 rokov umožnili realizáciu dôležitých stavieb pre najvýznamnejšie priemyselné spoločnosti, medzi ktoré patria Came, Doimo, Fassa, Luxottica, Permasteelisa a Texa. Spoločnosť dosiahla významný rozvoj v zahraničných krajinách ako Slovensko, Chorvátsko a Albánsko, kde zrealizovala aj sídlo výroby spoločnosti Coca Cola.

Sídlo a výrobné závody sa nachádzajú na otvorenom priestranstve o veľkosti viac než 100.000 m2, z ktorých 20.000 m2 je krytých. Vo vnútorných priestoroch sa vyrába široká skala prefabrikovaných prvkov z betónu, medzi ktoré patria monolitné piliere s rôznymi dĺžkami dosahujúce až 33 metrov, predpäté prvky pre obloženie konštrukcie a lešení ako aj obkladové panely. Ponuka vonkajšej úpravy z betónu alebo z mramorovej, sklenenej a porfyrovej drte bola rozšírená o hladké, brúsené a zrnité efekty vďaka špecializovanému stroju.

Spoločnosť sa na trhu vždy vyznačovala inováciou vlastných produktov. Medzi konsolidované systémy Ondal, Sondal a Base sa zahŕňa aj systém Pandal a systém Domus. Systém Pandal bol vymyslený na výstavbu viacposchodových budov a zodpovedá najnovším technickým normám. Systém Domus je určený na bytové stavebníctvo.

Neustály výskum štruktúrnych a technologických inovačných riešení umožnilo spoločnosti čo najlepšie uspokojiť požiadavky čoraz náročnejšieho trhu z hľadiska stavebnej flexibility a charakteristiky stavebnej činnosti a taktiež ich zabezpečiť v krátkom časovom intervale a za garantované náklady.

Dôkazom tohto úsilia je certifikát riadiaceho systému kvality všetkých činnosti spoločnosti: od projektovania a výroby prefabrikovaných stavebných prvkov z betónu, ich preprava a montáž až po stavebnú činnosť v oblasti obytných a priemyselných budov (kat. OGI e OS13). Certifikát CE bol podnetom zvýšenia kvality a záruky klientom.
www.basso.it