Organizácia spoločnosti predpokladá priame riadenie jednotlivých fáz stavebnej realizácie vlastným personálom.

Široká vybavenosť vlastných prostriedkov a zariadení na realizáciu stavebnej činnosti spoločnosti, výrazná produkčná schopnosť montážneho závodu, priama realizácia prepravy a montáže umožňujú spoločnosti Antonio Basso S.p.A. zabezpečiť v extrémne krátkom čase a za garantované náklady riadenie výstavby akéhokoľvek druhu výrobného a/alebo komerčného objektu.

Rokmi získaná skúsenosť vo výstavbe objektov a v dodávaní prefabrikovaných štruktúr, neustála inovácia produkčných metód a ocenenie spoločnosti trhom predstavujú pre klienta najväčšiu záruku spoľahlivosti spoločnosti Antonio Basso S.p.A.