•  CERTIFIKAT ŠT. 92001

Projektiranje in izdelava nosilnih betonskih prefabrikatov


•  CERTIFIKAT ŠT. 96097

Transport in montaža nosilnih betonskih prefabrikatov


•  CERTIFIKAT ŠT. 03811

Gradbeno podjetje: gradnja stanovanjskih in industrijskih objektov, nosilni armirano betonski prefabrikati (OG1, OS13)


•  DOVOLJENJE ŠT. P029

Certifikat energetskih lastnosti betonskih panelov za fasade.


•  CERTIFIKAT ŠT. 1305

CPD-0470
Montažni betonski izdelki: votle plošče, rebrasteetažne plošče, linijski konstrukcijski elementi, specialni strešni elementi, etažne plošče, elementi za temeljenje in stenski elementi
Direktiva 89/106/CEE (EN 1168:2005+A2:2009, EN 13224:2004+A1:2007, EN 13225:2004/AC:2006, EN 13693:2004, EN 13747:2005+A1:2008, EN 14991:2007 in EN 14992:2007)
Kategorija OG1 Klasifica V Kategorija OS13 Klasifika VII Potrdilo št. 1103/16/00


OG1 category Class. V OS13 Category Class. VII Certification no. 1103/16/00