LASTNOSTI SISTEMA BASE

Base je sistem prefabricirane gradnje, ki ga sestavljajo stebri, nosilci prerezov I in obrnjenega T prereza ter prednapete votle plošče.

Sistem se uporablja za gradnjo večetažnih industrijskih, poslovnih, trgovskih in stanovanjskih objektov.

Votlie plošče se izdeluje z ekstrudiranjem betona. Rezultat je izredno dobro zgoščen beton, kar zagotavlja visoko trdnost in s tem zmanjšanje teže izdelka.

Samonosilnost elementov zagotavlja hitrost in varnost v vseh fazah izdelave z zmanjšanimi stroški gradnje. Zmanjšani prerezi, visoke statične lastnosti in ognjevarnost omogočajo maksimalno izrabo prostornine, nepotrebno prilagajanje vedno strožjim normativom in omejujejo stroške protipožarnih instalacij.

Omejena debelina elementov omogoča zmanjšanje statičnih in dinamičnih obtežb.

Spodnja površina je ravna in gladka ter pravilnih oblik. Potrebna končna obdelava je tako minimalna, s čimer se zmenjša stroške zaključnih del.

Sistem Base vključuje uporabo obrnjenih T nosilcev , ki sluÅžijo kot steza mostnega dvigala . Uporaben je v pri izvedbi kovinskih konstrukcij, ko je potrebno nosilce skriti v višino nosilne plošče.

TECHNICAL DOCUMENTATION