LASTNOSTI SISTEMA PANDAL

Pandal je sistem montažne gradnje, ki je sestavljen iz stebrov, nosilcev prerezov I in obrnjenega T prereza ter plošč s cevastim profilom. Sistem se uporablja za gradnjo več etažnih industrijskih, poslovnih in trgovskih objektov.

Postavitev prednapete armature v omejenih območjih omogoča vodenje vertikalnih inštalacij v razširjenih območjih stropa.
Različne možnosti orientacije elementov PANDAL omogočajo konstrukcijo ravnega stropa, brez zmanjšanja osnovnih nosilnih razponov.
Zmanjšana prostornina, povečane mehanske karakteristike in ognjevarnost omogočajo maksimalno izrabo prostornine, lažje prilagajanje vedno strožjim normativom in omejijo stroške protipožarnih instalacij.

Z uporabo nosilcev Pandal je mogoče narediti okvirno konstrukcijo s stiki v obeh glavnih smereh. S tem se zmanjšajo stroški temeljenja in zavetrovanja. Sistem Pandal vključuje uporabo obrnjenih T nosilcev , ki služijo kot steza mostnega dvigala .

Uporaben je v pri izvedbi kovinskih konstrukcij, ko je potrebno nosilce skriti v višino nosilne plošče.

Mednarodni patent D.L.C. Milano.

TECHNICAL DOCUMENTATION