LASTNOSTI SISTEMA ONDAL

Ondal je sistem montažne gradnje, ki ga sestavljajo stebri, nosilci prerezov H, I in obrnjenega T ter krovnih nosilnih plošč, ki so postavljene na stalni medsebojni razdalji 5 m in premoščene z armirano betonskimi ločnimi ploščami in zaprtimi čeli. Glavna področja uporabe so kritje industrijskih, gospodarskih in trgovskih objektov.

Sistem je sestavljen iz krovnih nosilnih plošč z V prerezom z ali brez zaprtih čel, gladkih betonskih ločnih plošč, v varianti z odprtinami za vertikalno nadsvetlobo ali severno difuzno svetlobo ter elementov različnih prerezov za povezavo nosilcev.

Sistem omogoča razdelitev objektov na posamezne sektorje vzdolž vzporednih nosilcev že med gradnjo, postavitev žlebov zunaj kritine, prezračevanje kritine, podstavitev odtokov 50 cm pod svetlobnimi jaški ter, v primeru uporabe shed kritine pa tudi postavitev fotovoltaike brez dodatne podkonstrukcije.

Zmanjšana lastna teža in visoka statična trdnost ter visoka ognjevarnost zmanjšajo sile na temelje, izboljšajo izkoristek maksimalne izrabe prostornine in nepotrebno prilagajanje vedno strožjim normativom.

Sistem ONDAL lahko predvideva tudi uporabo nosilca obrnjenega T prereza, ki služi kot steza mostnega dvigala ali za zmanjšanje debeline konstrukcije.

Mednarodni patent D.L.C. Milano.

TECHNICAL DOCUMENTATION