LASTNOSTI SISTEMA SOLDAL

Soldal je sistem montažne gradnje, ki je sestavljen iz stebrov, nosilcev prerezov I in obrnjenega T prereza ter ploš

z omega prerezom. Uporablja se ga pri gradnji več etažnih industrijskih, poslovnih in trgovskih objektov.

Postavitev prednapete armature v omejenih območjih omogoča vodenje vertikalnih inštalacij v razširjenih območjih stropa.

Omogočena je postavitev horizontačnih odprtin v rebrih nosilcev s premerom 200 mm na stalni oddaljenosti 60 cm, tako se lahko postavi horizontalne inštalacijske vode v stropu.

Prilagajanje elementov stropa vzdolž betonske plošče in zapiranje z rebrasto jekleno pločevino omogoča izvedbo dveh instalacijskih nivojev. Do zgornjega je omogočen dostop preko poda, do spodnjega pa preko stropa, ki lahko je viden ali pa vstavljen v spuščen strop.

Zmanjšana strukturna teža in visoka statična trdnost ter visoka ognjevarnost zmanjšajo sile na temelje, izboljšajo izkoristek maksimalne izrabe prostornine in omogočajo lažje prilagajanje vedno strožjim normativom.

Sistem SOLDAL lahko predvideva tudi uporabo nosilca obrnjenega T prereza, ki služi kot steza mostnega dvigala .
Uporaben je v pri izvedbi kovinskih konstrukcij, ko je potrebno nosilce skriti v višino nosilne plošče.

Mednarodni patent D.L.C. Milano.

TECHNICAL DOCUMENTATION