Treviso

Grigno (TN)

Podjetje Antonio Basso S.p.A je bilo ustanovljeno leta 1972 kot gradbeno podjetje . Leta 1976 se je razširilo na področje proizvodnje armiranobetonskih prefabriciranih elementov.

Podjetje je specializirano za gradnjo stanovanjskih, trgovskih in industrijskih objektov. Usposobljeno je za izvedbo vseh faz projekta od projektiranja, temeljenja, proizvodnje konstrukcijskih elementov, montaže in transporta do zaključnih ter instalacijskih del.

Sedež podjetja in tovarna elementov se nahajata na obrobju mesta Treviso in obsegata površino več kot 100.000 m2, od česar je 20.000 m2 pokritih pokritih proizvodnih prostorov.

Stalne raziskave konstrukcijskih in tehnoloških rešitev omogočajo podjetju zadovoljiti vedno strožje zahteve trga glede fleksibilnosti in učinkovitosti konstrukcij.

Ta prizadevanja in usmeritve so potrjene s certifikati za vodenje kakovosti na vseh področjih udejstvovanja od projektiranja , proizvodnje armiranobetonskih elementov, transporta ter montaže do drugih gradbenih del. Za vse svoje proizvode ima podjetje Antonio BASSO S.p.A pridobljene CE certifikate kontrole proizvodnje.